#angielski

W SJO Britam od 2005 roku.

Jeśli macie Państwo ochotę zapewnić sobie lub swoim pociechom możliwość rzetelnej nauki języka angielskiego w przyjaznej atmosferze, polecam się Państwa uwadze. Po ukończeniu English Language College w Gliwicach w wieku 17 lat i skorzystaniu z indywidualnego toku nauczania w zakresie języka angielskiego w szkole średniej, postanowiłam związać swoją przyszłość zawodową z moją pasją, którą bez wątpienia jest język angielski.

Jestem absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku „filologia angielska” w specjalności pedagogicznej. Moja praca magisterska poświęcona motywom muzycznym w literaturze irlandzkiej, dzięki której uzyskałam dyplom magistra z oceną bardzo dobrą, została wydana przez Towarzystwo Polsko-Irlandzkie w Poznaniu tuż po obronie. Za uzyskiwane wyniki w nauce Uniwersytet Śląski udzielił mi stypendium, w ramach którego zostałam oddelegowana na studia do ówczesnego University College Galway (obecnie National University of Ireland Galway) w Irlandii, gdzie uczestniczyłam w programie z zakresu EUROPEAN LIFE AND INSTITUTIONS oraz IRISH LITERATURE AND CULTURE, szlifując moje kompetencje językowe „w naturze”.

Od ponad 10 lat współpracuję ze Szkołą Języków Obcych BRITAM w Gliwicach, ucząc języka angielskiego na różnych poziomach, włącznie z grupami egzaminacyjnymi (First Certificate of English, Certificate of Advanced English).

Przykładam dużą wagę do wymowy, starając się, aby moi uczniowie byli doskonale rozumiani już przy pierwszych kontaktach z osobami, dla których język angielski jest językiem ojczystym. Prowadzę również zajęcia warsztatowe z fonetyki angielskiej, podczas których wszyscy chętni mogą poznać tajniki prawidłowej wymowy angielskich głosek w luźnej atmosferze. Prowadziłam również wykłady i zajęcia warsztatowe z fonetyki angielskiej dla wokalistów podczas gliwickich warsztatów wokalnych i poza nimi.

Od kilkunastu lat posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Zawód ten wykonuję jako „wolny strzelec”, współpracując z wieloma biurami tłumaczeń, firmami, jak również instytucjami i uczelniami wyższymi ze Śląska i Małopolski. Dzięki temu codziennie mogę rozwijać swój warsztat i wzbogacać słownictwo, co wykorzystuję również podczas moich zajęć ze studentami. Prywatnie jestem mężatką, mam nastoletnią córkę i wiele pasji, pośród których prym wiodą literatura i muzyka (kilka lat współpracowałam z zespołem muzyki irlandzkiej „Duan” jako wokalistka).

Lubię to, co robię. Staram się zarażać swoim entuzjazmem, nie boję się wyzwań. Zapraszam Państwa na moje zajęcia.

lektorka naucza przez skype

cofnij

Kadra Lektorska

poprzedni następny


praca w SJO Britam

W związku z dynamicznym rozwojem firmy zatrudnimy lektorów języków obcych do pracy z młodzieżą i dziećmi.

Oferujemy możliwość pracy w przyjaznej atmosferze, według sprawdzonych programów. Młodym lektorom z mniejszym doświadczeniem zapewniamy wsparcie metodyczne. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: zarzad@britam.edu.pl

Zapraszamy do współpracy.
Zarząd Szkoły Języków Obcych BRITAM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych „Britam” Lisowscy, Podhajni sp. j. z siedzibą w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 40;

2. inspektorem ochrony danych jest Magdalena Głowala, iod@britam.edu.pl;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO i będą przechowywane przez okres pół roku od momentu zakończenia procesu rekrutacji;

4. podanie danych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy;

5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie m.in. firma hostingowa, dostawca poczty elektronicznej;

6. jako administrator Pani/Pana danych, zapewniamy prawo dostępu i sprostowania danych osobowych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pan/Pani także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych;

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.

Centrala Gliwice
Górnych Wałów 40

Siedziba główna czynna:
Pon. - pt. 13:00 - 19:00Gliwice
Tarnogórska 10

Sekretariat czynny:
Pon. - pt. 14:00 - 19:00Gliwice
Syriusza 30

Dyżur telefoniczny:
*Pon. 16:00 - 18:00
*Śr. 16:00 - 19:00
*Pt. 15:30 - 16:30

Gliwice-Łabędy
Partyzantów 25

Dyżur telefoniczny:
*Pon. 16:00 - 18:00
*Śr. 16:00 - 19:00
Sekretariat czynny:
Pt. 15:30 - 16:30

Knurów
Stefana Batorego 5

Dyżur telefoniczny:
*Pon. 16:00 - 18:00
*Śr. 16:00 - 19:00
*Pt. 15:30 - 16:30

Bytom
Dworcowa 25

Sekretariat czynny:
Wt. 15:00 - 17:00
Czw. 15:00 - 17:00


Zabrze
Niedziałkowskiego 1

Sekretariat czynny:
Pon. - pt. 13:00 - 19:00Telefon kontaktowy do wszystkich szkół

(32) 793 70 50

Pon. - pt. 13:00 - 19:00

* W pozostałe dni i godziny informacji udzielają pozostałe sekretariaty SJO Britam.